Par ietekmes uz vidi novērtējumu ierosinātajai darbībai – apsaimniekojamo atkritumu apjoma un veidu palielināšanai Rīgā, Silikātu ielā 5C

Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultātā, ir pieņēmis lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „TM CAPITAL” ierosinātajai darbībai – apsaimniekojamo atkritumu apjoma un veidu palielināšanai Rīgā, Silikātu ielā 5C (kad.Nr. 0100 110 2012).

0 Patīk
1821 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts