Par ietekmes uz vidi novērtējumu paredzētajai darbībai – akmeņogļu brikešu ražotnes ierīkošana Rīgā, Flotes ielā 9C

Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultātā ir pieņēmis lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “EU PANTRADE” ierosinātajai darbībai – akmeņogļu brikešu ražotnes ierīkošanai nekustamajā īpašumā Flotes ielā 9C (kadastra numurs 0100 103 2051), Rīgā.

0 Patīk
2127 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts