Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas teritorijai Rīgā, Daugavgrīvas ielā 93, un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) nodošanu publiskajai apspriešanai

Lokālplānojums un tā SIVN publiskai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 17.05.2016. lēmumu Nr.3783 „Par teritorijas Daugavgrīvas ielā 93 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Izstrādātāji:
Lokālplānojums: SIA „METRUM”, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 67860302.
SIVN: Valdis Felsbergs, Bērzlapu ielā 34, Rīgā, LV-1058, tālrunis 29277744.

Pasūtītājs:
SIA „Extron Baltic”, Daugavgrīvas ielā 93, Rīgā, LV-1007, tālrunis 29183515.

Publiskā apspriešana norisināsies no 06.06.2016. līdz 18.07.2016.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 30.06.2016. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas un SIVN materiāliem līdz 18.07.2016. var iepazīties:

  • interneta portālā Geolatvija.lv;
  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
  • klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67105453 vai 67012847.

Viedokli un priekšlikumus līdz 18.07.2016. var izteikt arī elektroniski portālā Geolatvija.lv.

Rakstiski priekšlikumi līdz 18.07.2016. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

0 Patīk
2215 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts