Par ietekmes uz vidi novērtējumu paredzētajai darbībai – Daugavas stadiona teritorijas pārbūvei Rīgā, Augšielā 1 un Augšielā 3

Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultātā, ir pieņēmis lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” (Izglītības un zinātnes ministrijas pilnvarotā persona) ierosinātajai darbībai – Daugavas stadiona teritorijas pārbūvei Rīgā, Augšielā 1 (kadastra Nr.0100 037 0172) un Augšielā 3 (kadastra Nr.0100 037 2003).

0 Patīk
2466 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts