Par ietekmes uz vidi novērtējumu paredzētajai darbībai – metāllūžņu savākšanas, šķirošanas un īslaicīgas uzglabāšanas vietas izveidei

Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultātā ir pieņēmis lēmumu – nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „AKM BALTIA” un SIA „AKM BALTIJA” ierosinātajai darbībai – metāllūžņu savākšanas, šķirošanas un īslaicīgas uzglabāšanas vietas izveidei Rīgā, nekustamā īpašuma Krustpils ielā 6 (kadastra numurs 0100 121 0341) teritorijā.

0 Patīk
2635 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts