Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 09.11.2009. lēmumu Nr.BV-09-4903-nd un 19.01.2010. vēstuli Nr.BV-10-343-nd SIA „Castor Construction”, reģ.Nr.40003946928, Vienības gatvē 87H, Rīgā, tālrunis 67422478 nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Tirdzniecības centra ar daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jaunbūve” Rīgā, A.Saharova ielā 30, kad.Nr.0100 121 1400.

Projektētājs: SIA „Core projekts”, reģ.Nr.40003810313, Vārnu ielā 6-16, Rīgā, tālrunis 29469046.
Informatīvie materiāli no 04.02.2010. līdz 05.03.2010. apskatāmi Rīgas Austrumu izpilddirekcijā, Daugavpils ielā 31, darba dienās darba laikā un interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”. Rīgas teritorijas plānojums un apbūves noteikumi elektroniski pieejami www.rdpad.lv.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 2010.gada 15.februārī Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Daugavpils ielā 31, plkst. 17:00.

Atsauksmes iesniedzamas līdz 05.03.2010. Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Austrumu izpilddirekcijā, Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālrunis 67037924 vai elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi”.

 

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde jautājumu virzīs izskatīšanai Rīgas domes (Rātslaukumā 1) sēdē, tālrunis uzziņām 80000800.

Aptaujas anketa

Publiskās apspriešanas materiāli Nr.1
Publiskās apspriešanas materiāli Nr.2
Ģenplāns
Vizualizācija Nr.1
Vizualizācija Nr.2
Vizualizācija Nr.3
Atzinums par iespējamo ietekmi uz vides stāvokli, iedzīvotāju sadzīves apstākļiem un nekustamā īpašuma vērtību

Rīgas attīstības plāns 2006. -2018.gadam ar grozījumiem

0 Patīk
1337 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts