Paziņojums par būvniecības ieceres un koku ciršanas publisko apspriešanu Krišjāņa Valdemāra ielā bez numura, kadastra apzīmējums 0100 024 2079

Publiskā apspriešana būvniecības iecerei un koku ciršanai Krišjāņa Valdemāra ielā b/n, kadastra apzīmējums 0100 024 2079

No šī gada 10.02. līdz 10.03. notiek būvniecības ieceres Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā b/n publiskā apspriešana.

No šī gada 10.02. līdz 23.02. notiek koku ciršanas atļaujas Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā b/n publiskā apspriešana.

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam zemes gabals atrodas: valsts nozīmes  pilsētbūvniecības pieminekļa UNESCO pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr. 852 „Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā. Zemesgabala atļautā izmantošana ir dzīvojamās apbūves teritorija, atļautais maksimālais stāvu skaits ir 6 stāvi, pēc apbūves izvietošanas principa – brīvstāvošas apbūves teritorija, maksimālā atļautā Zemesgabala apbūves intensitāte ir 160 %, minimālā brīvā teritorija ir 30 %

Daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai projektēti seši virszemes stāvi un viens pazemes stāvs, kurā atradīsies tehniskās telpas, noliktavas iedzīvotājiem un autostāvvietas. Katram  dzīvoklim  plānota  izmantojama  privātā  ārtelpa  –  balkons.  Pirmā  stāva  līmenī  izvietota  ieeja,  kāpņu  telpa, un dzīvokļi. Projektā paredzēti 66 dzīvokļi. Autonovietnes pagalmā – 18, autonovietnes pagrabā – 26. Plānotie Zemesgabala apbūves tehniskie rādītāji: plānotā apbūves intensitāte 137 % (maksimāli atļautā intensitāte 160 %), bet brīvā teritorija 41 % (minimāli atļautā brīvā teritorija 30 %).

Ar informāciju, vizualizācijām un aprakstu par būvniecības ieceri iespējams iepazīties:

 • Rīgas valstspilsētas pašvaldības pakalpojumu portālā www.riga.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
 • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
 • Būvniecības ieceres teritorijā Rīgā, Krišjāņa Valdemāra iela b/n (būvtāfele);
 • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, departamenta daba laika ievaros (1.stāva vestibilā novietota planšete);

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma  norises vieta: Skanstes ielā 50, Rīgā, LV-1013, Konferenču centrā, 1. zālē, 2023. gada 23. februārī, plkst. 16:00.

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas laikā no 10.02.23. līdz 10.03.23. atsauksmes un viedokli iespējams iesniegt:

 • elektroniski aptaujas anketas aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
 • sūtot pa pastu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam Dzirnavu ielā 140, Rīgā;
 • aizpildot aptaujas anketu un iesniedzot to Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 140, aizpildīto anketu iemetot iesniegumiem paredzētajā pasta kastē;
 • jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālruņa numurs 80000800), aptaujas lapas ievietojot pasta kastē pie ieejas durvīm;

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 28.11.2022. sēdes protokols Nr. 48, 1.2.4. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā b/n (kadastra apzīmējums 0100 024 2079) paredzēts cirst 1 kļavu ø 25 cm, 1 liepu ø 24 cm, 4 blīgznas ø 30, 15 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 17/10 cm (celma caurmērs 24 cm) un kokus, kuru celma caurmērs nav sasniedzis 20 cm.

Objekts – Daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve

Adrese – Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela b/n (kadastra apzīmējums 0100 024 2079)

Zemesgabala īpašnieks – SIA “ILI Investments”

Saistībā ar plānoto būvniecību Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā b/n (kadastra apzīmējums 0100 024 2079) paredzēts cirst 1 kļavu ø 25 cm, 1 liepu ø 24 cm, 4 blīgznas ø 30, 15 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 17/10 cm (celma caurmērs 24 cm) un kokus, kuru celma caurmērs nav sasniedzis 20 cm.

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko karti “Rīgas vēsturiskā centra detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemesgabals atrodas Jauktas apbūves teritorijā, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēti jauni stādījumi, iestādot dažādu sugu krūmu stādījumus, piecus kokus.

Iepazīties ar materiāliem par plānoto koku ciršanu iespējams:

 • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv;
 • Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv;
 • Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 • Pie koku ciršanas ierosinātāja kontaktpersona: Anita Albrante, tālr. 29272684.

Koku ciršanas publiskās apspriešanas laikā no 10.02.23. līdz 23.02.23. atsauksmes un viedokli iespējams iesniegt:

 • Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 23.02.2023. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Rīgā, Dzirnavu iela 140 vai jebkura Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kaste pie ieejas durvīm),
 • vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām” – “sabiedrības līdzdalība”

Būvniecības ierosinātājs: SIA ILI INVESTMENTS reģ. Nr. 40003925911,  Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 4, atbildīgā persona Kaspars Johansons, tel. +371 26260174

Būvprojekta izstrādātājs: SIA “Projektu birojs Grietēns un Kagainis” reģ. Nr. 40003454812  Cepļa iela 22b, Rīga, atbildīgā persona Aivars Kagainis, tel. +371 29227116.

Lēmums par publiskās apspriešanas uzsākšanu

Planšete

Aptaujas lapa būvniecības iecerei

Aptaujas lapa koku ciršanai

1 Patīk
1224 Skatīts

4 komentāri

 • Dzintra Blumberga11/02/2023 plkst. 10:33

  Sveicināti,
  Kā jau visi šīs apkaimes iedzīvotāji zin – šajā adresē tika ļaunprātīgi iznīcināti skaistie vītoli un RĪGAS DOME par šo pārkāpumu solīja pieņemt lēmumu un piemērot sodu, lai atjaunotu pilsētas skaisto zaļo rotu.
  Kā tas beidzās un kā dabūta atļauja būvniecībai?

  • RDPAD13/02/2023 plkst. 09:34

   Labdien, šobrīd projekts par koku ciršanu Krišjāņa Valdemāra ielā ir tikai ieceres līmenī, neviens koks šajā zemesgabalā vēl nav nocirsts. Šobrīd notiek publiskā apspriešana un savu viedokli iedzīvotāji var izteikt iesniedzot publiskās apspriešanas veidlapu.

 • Ēvalds Juhnēvičs25/02/2023 plkst. 09:56

  Labdien !
  Vai Rīgas Domes būvspeciālisti ir prognozējauši , kā šis mājas būve ietekmēs Zirņu ielas 6 ēkas pamatus? Vai neradīsies plaisas un ēkai nebūs nodarīts kaitējums? Kas atbildēs, ja būs kādas problēmas ar ēku? Rīgas Domei vajadzētu dot finanšu garantijas, ja būs problēmas ar ēku un , piemēram, garantēt ka Zirņu ielas 6 iedzīvotājam tiks kompensēts dzīvoklis Centrā ar tādu pāšu kvadratūru, kā arī kompensētas pārvākšanās un morālās izmaksas. Rīgas Domniekiem būtu jāpaskatās vecajās Rīgas kartēs un tad viņi ieraudzīs netālu no šīm ēkām zivju dīķus, upīti. Kr. Valdemāra ēku 119 un citu iedzīvotājiem vajadzētu painterisētuies – vai radušās plaisas ēkās nav radijušas ēku būvniecība bijušā hipodroma teritorijā kam garām tecēja upīte, kas tagad ir aizbērta? ir daudz jautājumu uz kuriem vajadzētu sniegt atbidi Rīgas Domniekiem.

 • Ina09/03/2023 plkst. 07:57

  Vai esat informēti, ka minētā pārpurvotā teritorija ir ar pazemes avotiem un ka tur agrāk bija dīķis kurā varēja peldēties? To stāstija kāda apkārtnes iedzīvotāja, kas dzīvoja pie hipodroma zirgu staļļiem ( Ēveles ielā ). 10 māju kompleksa ietvaros šis atpūtas laukumiņš bija soliņiem, smilšu kasti , krūmiem , kokiem un celiņiem. 2005. gada oktobrī tika izzāģēti 36 koki un iedomātais būvlaukums tika iežogots. Minētā iecere netika apspriesta ar apkārtējo māju iemītniekiem, lai tie neceltu iebildumus . Pseido- atļauja tika veikta daļēji, ar mānīšanos; ka tiks veikta atpūtas zonas labiekārtošana. 2005.gada 20.oktobrī iedzīvotāju (uz 10 lapām) parakstīto prasību tiesā apturēt un nepieļaut apbūvi. Prasības uzturētāja bija rakstniece Ingrīda Sokolova no Kr. Valdemāra 145/1, kurai, tika mēģināts piedāvāt 2000.ls lielu “kukuli”, lai viņa atsauc prasību pret Dominus&K. 2007. gada 12.jūnijā notika tiesa (lieta A42312006) un apelācijas tiesa 2008.gada 2.septembrī (prasības uzturētājs -Būvvalde). Abās tiesās lēmumi bija par labu Sokolovas kundzei. Pats zemes gabala privatizācijas, sadalīšanas, pirkšanas , pārpirkšanas fakts joprojām ir apšaubāms kā amorāls.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.