Detālplānojuma izstrāde uzsākta pamatojoties uz Rīgas domes 29.09.2009. sēdes lēmumu Nr. 312 (prot.Nr.11, 23.§) ”Par zemesgabala Rātsupītes ielā bez numura (kad. Nr. 01001040084) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Detalplānošanas nodaļas vadītājs. Pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst. 18:00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816.

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam 2006.-2018.gadam ar grozījumiem, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Jaukta apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija (J).

Detālplānojuma izstrādātājs – SIA „STATS PROJEKTS” adrese: Rīgā, Bērzaunes ielā 11a, tālr. 67543810.

Rakstiskus priekšlikumus no 26.10.2009. līdz 09.11.2009. var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centra 1.stāvā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, tālrunis 67105800.

Detālplānojuma robeža
Rīgas domes lēmums
Darba uzdevums

 

0 Patīk
1828 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts