Detālplānojuma 1.redakcija sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Rīgas domes 03.03.2009. lēmumu Nr.4807.

Sabiedriskās apspriešanas laiks noteikts no 31.03.2009. līdz 17.04.2009.

Detālplānojuma 1.redakcijas materiāli apskatāmi Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijas vestibilā, Daugavpils ielā 31, Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4 un arhitektes I. Maurānes birojā Skolas ielā 21-408a, tālrunis 29298108. Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14.00 līdz plkst.18.00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67102816.

Informācija par detālplānojumu ir pieejama internetā: https://www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 16.04.2009. plkst.17:00 Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31.

Rakstiski priekšlikumi līdz 17.04.2009. iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā vai sūtāmi pa pastu uz adresi Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

Viedokli var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi, Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Sabiedriskās apspriešanas materiāli
Rīgas domes lēmums
Detālplānojuma teritorijas robeža
Rīgas domes lēmums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Darba uzdevums
Atsauksmju anketa

0 Patīk
1165 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts