Saskaņā ar Rīgas domes 21.07.2008.  lēmuma Nr.4090 „Par grozījumu izstrādes uzsākšanu Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskajā daļā” 1.punktu ir uzsākta grozījumu izstrāde Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskajā daļā, koriģējot plānoto (atļauto) izmantošanu un apbūves veidošanas pamatnosacījumus.

Par grozījumu izstrādes vadītāju ir apstiprināts Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktors.

Sabiedriskās apspriešanas pirmā posma termiņš ir noteikts no 2008. gada 12.augusta līdz 2008.gada 10.septembrim.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālisti sabiedriskās apspriešanas laikā, katru ceturtdienu no plkst. 14:00 līdz 17:00 Rīgas domē, Rātslaukumā 1, 1.stāva vestibilā sniegs konsultācijas un atbildēs uz Jūsu jautājumiem.

Ar Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu un tajā veicamajiem grozījumiem, Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018.gadam, Rīgas attīstības programmu 2006.-2012.gadam varēs iepazīties Rīgas domē, Rātslaukumā 1, 1.stāva vestibilā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00 laikā no 2008.gada 12.augusta līdz 2008.gada 10.septembrim, kā arī interneta mājas lapā www.rdpad.lv. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2008. gada 3.septembrī plkst. 17:30 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1, 1.stāvā.

Apmeklētāji tiks pieņemti pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00 un rakstiskus priekšlikumus varēs iesniegt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, LV – 1050 līdz 2008.gada 10.septembrim.

 

Paskaidrojuma teksts

Rīgas domes lēmums

Darba uzdevums

Atsauksmju anketa

Rīgas attīstības plāna 2006.-2018. gadam dokumentācija

Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma dokumentācija

 

Grafiskais materiāls:

RVC un tā aizsardzības zonas apbūves veidošanas pamatnosacījumi

RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

RVC detalizēta plānotā (atļautā) izmantošana

RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns

0 Patīk
1770 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts