Saskaņā ar Rīgas domes 21.07.2008. lēmumu Nr. 4104 (prot.Nr.105, 35.§) „Par Piejūras maģistrāles un Ziemeļu šķērsojuma krustojumam piegulošās teritorijas detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” ir izsludināta Piejūras maģistrāles un Ziemeļu šķērsojuma krustojumam piegulošās teritorijas detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.

Detālplānojuma mērķis – veicināt Piejūras maģistrāles un Ziemeļu šķērsojuma krustojumam piegulošo teritoriju attīstību.

Atbildīgā amatpersona – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānu nodaļas vadītājs. Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 1400 līdz plkst. 1800 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā.

Detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laiks noteikts četras nedēļas – no 14.08.2008. līdz 11.09.2008. Detālplānojuma 1.redakcijas materiāli apskatāmi Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, SIA „Metrum” telpās Vienības gatvē 87 un Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcijā Rīgā, Dzirciema ielā 26. Informācija par detālplānojumu ir pieejama Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā https://www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”. Tālrunis uzziņām: 67037929, 67860302.

Detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 10.09.2008., plkst.17:30 Rīgas domē,  Rātslaukumā 1, Sēžu zālē.

Rakstiski priekšlikumi un sabiedriskās apspriešanas atsauksmju anketas iesniedzamas līdz 11.09.2008. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā,  Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 vai nosūtāmas plānojuma izstrādātājam SIA „Metrum”, Vienības gatvē 87, Rīgā, LV-1004.

Tiks pieņemti tikai rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kuri iesniegti līdz šī gada 11.09.2008.

Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

 

Rīgas domes lēmums

Grafiskais materiāls

Paskaidrojuma raksts

Atsauksmju anketa

0 Patīk
1356 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts