Paredzētās darbības nosaukums un vieta: jaunas publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas būvniecība Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētā (dzelzceļa savienojums ar starptautisko lidostu „Rīga”).

Ierosinātājs: valsts a/s „Latvijas Dzelzceļš”, reģ. Nr. 40003032065

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2010. gada 30. jūlijā. IVN ziņojuma „Jaunas publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas būvniecības Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētā (dzelzceļa savienojums ar starptautisko lidostu „Rīga”) ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums” sagatavošana pabeigta 2011. gada martā. Sabiedriskā apspriešana norisinājās no 2011. gada 16. marta līdz 15. aprīlim. Ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2011. gada 20. jūnijā.

Papildinājumi un labojumi ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā iesniegti Vides pārraudzības valsts birojā 2011. gada 19. septembrī.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, adrese: Skolas iela 10-8, Rīga, LV-1010.

Informācija par ziņojumu:
Ar IVN ziņojumu var iepazīties valsts a/s „Latvijas Dzelzceļš”:
•    interneta mājas lapā www.environment.lv
•    Gogoļa iela 3, Rīga LV-1547, tālruņa numurs: 67232264.

0 Patīk
1151 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts