Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu paredzētajai darbībai – daudzstāvu dzīvojamās ēkas ar biroja telpām būvniecībai Balasta dambī 1k-2

Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultātā, ir pieņēmis lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “ARHIS ARHITEKTI” ierosinātajai darbībai – daudzstāvu dzīvojamās ēkas ar biroja telpām būvniecībai Rīgā, Balasta dambī 1k-2 (zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 0100 061 2038 un 0100 061 0086).

0 Patīk
1785 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts