Paziņojums par IVN nepiemērošanu paredzētajai darbībai Antenas ielā 3a, Rīgā

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma Nr.RI18SI0060 rezultātā ir pieņēmusi lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “Baltic Zinc Technics” paredzētajai darbībai – izmaiņām uzņēmuma piesārņojošā darbībā, esošās cinkošanas vannas nomaiņu pret jaunu, kā arī kopējā ražošanas (ķīmiskās apstrādes un cinkošanas) apjoma palielināšanu līdz 20000 t tērauda konstrukciju un detaļu gadā – Antenas ielā 3a, kadastra apzīmējums 0100 052 0002, Rīgā.

0 Patīk
1065 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts