Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 15.04.2008. lēmumu Nr. 3570 (prot Nr.96, 12.§) „Par kvartāla starp Kalna ielu, Lauvas ielu, Ludzas ielu un Viļānu ielu detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Detālplānojuma teritorijā ietverti zemesgabali ar kad. Nr.0100 046 0034, 0100 046 0030, 0100 046 0031, 0100 046 0032, 0100 046 0033, 0100 046 0143, 0100 046 0142, 0100 046 0178, 0100 046 0036, 0100 046 0037, 0100 046 0038, 0100 046 0129, 0100 046 0039, 0100 046 0041, 0100 046 0042.

Detālplānojuma uzdevums ir detalizēt Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018. gadam noteiktās plānotās (atļautās) izmantošanas prasības un izmantošanas aprobežojumus, kā arī paredzēt tām atbilstošu infrastruktūru.

Detālplanojuma izstrādes vadītājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānojumu nodaļas vadītājs. Pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Rīgā, Amatu ielā 4, 5. stāvā. Informācija par detālplānojuma uzsākšanu ir pieejama internetā https://www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes līdz 09.07.2008. var nosūtīt pa pastu vai iesniegt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgā, Amatu ielā 4 vai plānojuma izstrādātājai SIA „Damsijas”, Brīvības ielā 223, Rīgā, LV-1039, (tel. 29103226, arhitekte Dace Bērziņa), norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un pastāvīgo adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi, reģistrācijas Nr. Tiks izskatīti tikai rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz 09.07.2008.

Darba uzdevums
Detālplānojuma robeža
Lēmums

0 Patīk
1072 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts