Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu kvartālā starp Augusta Deglava ielu, Ēvalda Valtera ielu, Dzelzavas ielu un Rembates ielu

2016.gada 5.jūlijā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.3963 ”Par kvartāla starp Augusta Deglava ielu, Ēvalda Valtera ielu, Dzelzavas ielu un Rembates ielu lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”.
Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir detalizēt un grozīt lokālplānojuma teritoriju atļauto izmantošanu, nodrošinot pilnvērtīgas īpašuma izmantošanas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai, attīstot jauktu centra un publiskās apbūves teritoriju, taču galvenokārt paredzot mazstāvu un daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūvi.

Lokālplānojuma ierosinātāji – SIA “Brave”, SIA “Balze” un SIA “Balera”.
Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA “METRUM”.

0 Patīk
1588 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts