Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu kvartālā starp Ēvalda Valtera ielu, Dzelzavas ielu, Kaivas ielu un Aronas ielu

2016.gada 5.jūlijā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.3961 “Par kvartāla starp Ēvalda Valtera ielu, Dzelzavas ielu, Kaivas ielu un Aronas ielu lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”.
Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir detalizēt un grozīt lokālplānojuma teritoriju atļauto izmantošanu, nodrošinot pilnvērtīgas īpašuma izmantošanas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai, attīstot jauktu centra un publiskās apbūves teritoriju, taču galvenokārt paredzot mazstāvu un daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūvi.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “Kaivas dzīvokļu kvartāls”.
Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA “METRUM”.

0 Patīk
1509 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts