Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijā  starp Ziemeļu transporta koridora trasi, Jaunciema gatvi un Juglas kanālu

2016.gada 27.septembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 4288 “Par teritorijas starp Ziemeļu transporta koridora trasi, Jaunciema gatvi un Juglas kanālu lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt Rīgas teritorijas plānojumu, atvirzot apkalpes ceļa sarkanās līnijas no kanāla malas, lai krastmalā izveidotu publisku promenādi. Ir paredzēts noteikt šāds funkcionālās zonas – savrupmāju apbūves teritorija (DzS); mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM); jauktas centra apbūves teritorija (JC); transporta infrastruktūras teritorija (TR); dabas un apstādījumu teritorija (DA); ūdeņu teritorija (Ū). Tuvāk Juglas kanālam tiek plānota savrupmāju apbūves teritorija, gar Ziemeļu koridoru un Jaunciema gatvi – jauktas centra apbūves teritorija, bet vidus daļā – mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija. Visās apbūves teritorijās plānoti dabas un apstādījumu teritoriju ielaidumi.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “LD Holdinga Sabiedrība”.
Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA „GRAF X”.

Lēmums – Lejupielādēt
Darba uzdevums – Lejupielādēt
Lokālplānojuma robeža – Lejupielādēt

0 Patīk
1986 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts