Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai Podragā

2016.gada 19.aprīlī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.3665 “Par teritorijas Podragā lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma
2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.
Lokālplānojuma izstrāde tiek uzsākta kā Rīgas teritorijas plānojuma grozījumi, lai radītu priekšnoteikumus plašas teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, nodrošinot tās multifunkcionālu izmantošanu un sniedzot attīstības iespējas industriālās apbūves projektiem ar daudzveidīgu pakalpojumu spektru – loģistikas centri, vieglās ražošanas uzņēmumi, kravu apkalpes termināli u.c.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA „Podrags-1”, SIA „Podrags-2” un SIA „Podrags-3”
Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA „METRUM”.

0 Patīk
2251 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts