2016. gada aprīlī ir izstrādāts: Veloceliņa „Vecāķi-Lilaste” ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) „dabas parks „Piejūra”” novērtējums. Tiek uzsākta tā sabiedriskā apspriešana.

Projektējamais veloceļiņš Vecāķi-Kalngale-Garciems-Garupe-Carnikava-Gauja-Lilaste ~20 km kopgarumā gandrīz visā garumā atrodas Carnikavas novadā un nedaudz skar Rīgas teritoriju Vecāķos. Tas ir plānots kā labiekārtots veloceliņš ar cieto segumu 2,5-3 m platumā, apgaismojumu, ceļazīmēm un atpūtas laukumiņiem.
Biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu pieņemts 2013. gada 16. oktobrī.

Darbības ierosinātājs ir Carnikavas novada dome (tālr. 67993814, dome@carnikava.lv, www.carnikava.lv).
Novērtējumu izstrādājusi SIA „Latekoil”, Bezdelīgu iela 12, LV-1048 Rīga.

Ar novērtējumu var iepazīties:

  • www.eiroprojekts.lv/velocels
  • www.carnikava.lv
  • Carnikavas novada domē (Stacijas iela 5, Carnikava, LV-2163 Carnikavas novads)

un sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045 Rīga, tālr. 67321173, vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv no 19. aprīļa līdz 19. maijam.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2. maijā plkst. 18:00 Carnikavas tautas namā ”Ozolaine”, Jūras ielā 1A.

Kontakttālrunis: 292 777 44

0 Patīk
1527 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts