Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Stokholmas ielā 26A

23.05.2018. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1227 „Par zemesgabala Stokholmas ielā 26A lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma mērķis ir radīt priekšnoteikumus vidi degradējošas teritorijas revitalizācijai, veicinot īpašuma attīstības iespējas.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “GP Pluss”.
Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA „Reģionālie projekti”.

Lēmums
Darba uzdevums
Lokālplānojuma robeža
1 Patīk
1349 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts