Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu teritorijai Podragā

23.05.2018. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1226 “Par teritorijas Podragā lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 23.05.2018. saistošie noteikumi Nr.38 “Teritorijas Podragā izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv .

Lokālplānojuma īstenošana būs iespējama pēc Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.pantā noteikto darbību pabeigšanas.

Lēmums Nr.1226
Saistošie noteikumi Nr.38
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Teritorijas funkcionālais zonējums – karte
Teritorijas esošā izmantošana – karte
Ielas šķērsprofils
Paskaidrojuma raksts
Vides pārskats
Pielikumi
Publiskās apspriešanas pārskats

Spēkā esošais lokālplānojums apskatāms šeit

0 Patīk
1669 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts