Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas uzsākšanu zemesgabalam Anglikāņu ielā 5

No š.g. 14.01.2020. līdz 12.02.2020. notiek lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana zemesgabalam Anglikāņu ielā 5.

Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 18.12.2019. lēmumu Nr.2843 “Par zemesgabala Anglikāņu ielā 5 (kadastra apzīmējums 01000080012) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Izstrādātājs:
SIA „Metrum”, Ģertrūdes iela 47-3, Rīga, LV-1011, tālrunis 67860302.

Pasūtītājs:
SIA “IM ASSETS”, Anglikāņu iela 5, Rīga, LV-1050, tālrunis 26533800.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 23.01.2020. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem līdz 12.02.2020. var iepazīties:

  • interneta portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_13488;
  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
  • klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67012945.

Viedokli un priekšlikumus līdz 12.02.2020. var izteikt arī elektroniski  portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_13488.

Rakstiski priekšlikumi līdz 12.02.2020. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

0 Patīk
1521 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts