PAZIŅOJUMS par lokālplānojuma redakcijas teritorijai Podragā un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) nodošanu publiskajai apspriešanai

Lokālplānojums un tā SIVN publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 18.10.2017. lēmumu Nr.329 “Par teritorijas Podragā lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Izstrādātāji:
Lokālplānojums: SIA “Metrum”, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 67860302.
SIVN: Valdis Felsbergs, Bērzlapu ielā 34, Rīgā, LV-1058, tālrunis 29277744.

Pasūtītājs:
SIA “Podrags-1”, SIA “Podrags-2”, SIA “Podrags-3”, Podraga ielā 2, Rīgā, LV-1007, tālrunis 29183515.

Publiskā apspriešana norisināsies no 06.11.2017 līdz 05.12.2017.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 23.11.2017. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas un SIVN materiāliem līdz 05.12.2017. var iepazīties:
– interneta portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4393;
– Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
– klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67012847.

Viedokli un priekšlikumus līdz 05.12.2017. var izteikt arī elektroniski portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4393.

Rakstiski priekšlikumi līdz 05.12.2017. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

0 Patīk
1156 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts