PAZIŅOJUMS par lokālplānojuma redakcijas zemesgabaliem Gulbju ielā 17A un Bauskas ielā 159A nodošanu publiskajai apspriešanai

Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 18.10.2017. lēmumu Nr.328 “Par zemesgabalu Gulbju ielā un Bauskas ielā 159A lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādātājs:
SIA “METRUM”, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 28345638.

Lokāplānojuma pasūtītājs:
SIA “Dukule”, Baznīcas ielā 20/22, Rīgā, LV-1010.

Lokālplānojuma publiskā apspriešana norisināsies no 06.11.2017. līdz 04.12.2017.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 16.11.2017. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem līdz 04.12.2017. var iepazīties:
– Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
– interneta portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5230;
– klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67012847.

Rakstiski priekšlikumi līdz 04.12.2017. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Viedokli un priekšlikumus līdz 04.12.2017. var izteikt arī elektroniski portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5230.

0 Patīk
1574 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts