Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas zemesgabalam Balasta dambī 7  nodošanu publiskajai apspriešanai

Lokālplānojuma redakcija tiek nodota publiskai apspriešanai, pamatojoties uz Rīgas domes 02.05.2017. lēmumu Nr.5191 „ Par zemesgabala Balasta dambī 7 (kadastra apzīmējums 01000622001) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojums tiek izstrādāts, lai grozītu un detalizētu Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu, lai izvērtētu Ķīpsalas dienvidu daļas zemesgabala perspektīvās funkcionāli telpiskās attīstības iespējas un radītu priekšnoteikumus optimālai teritorijas attīstībai atbilstoši Rīgas stratēģiskajām interesēm un RVC saglabāšanas un aizsardzības statusam.

Izstrādātāji: Lokālplānojuma – SIA „METRUM”, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 67860302.
Pasūtītājs: SIA “Latectus”, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas novads, LV-1076.

Publiskā apspriešana norisināsies no 22.05.2017. līdz 19.06.2017.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 25.05.2017. plkst. 17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.
Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem no 22.05.2017. līdz 19.06.2017. var iepazīties:

  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
  • interneta portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5480;
  • klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67012847.

Rakstiski priekšlikumi līdz 19.06.2017. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Viedokli un priekšlikumus līdz 19.06.2017. var izteikt arī elektroniski  portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5480.

0 Patīk
10835 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts