Paziņojums par zemesgabala Ventspils ielā 50 un tam piegulošās teritorijas lokālplānojuma apstiprināšanu

02.05.2017. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.5193 “Par zemesgabala Ventspils ielā 50 un tam piegulošās teritorijas lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 02.05.2017. saistošie noteikumi Nr.254 “Zemesgabala Ventspils ielā 50 un tam piegulošās teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv .

Lēmums Nr.5193 – Lejupielādēt
Saistošie noteikumi Nr.254 – Lejupielādēt
Saistošo noteikumu 1.pielikums “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”- Lejupielādēt
Saistošo noteikumu 2.pielikums “Teritorijas funkcionālais zonējums”  – Lejupielādēt
Teritorijas pašreizējā izmantošana – karte – Lejupielādēt
Ielu šķērsprofili – karte – Lejupielādēt
Paskaidrojuma raksts – Lejupielādēt
Pārskats par institūciju sniegtajiem atzinumiem  – Lejupielādēt
Publiskās apspriešanas noslēguma sanāksmes protokols – Lejupielādēt
Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums – Lejupielādēt
Apkopojums par Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu –  Lejupielādēt

 

Spēkā esošais lokālplānojums apskatāms šeit

0 Patīk
2032 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts