Paziņojums par teritorijas Sužos lokālplānojuma redakcijas apstiprināšanu

02.05.2017. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.5192 “Par teritorijas Sužos lokālplānojuma redakcijas apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 02.05.2017. saistošie noteikumi Nr.253 “Teritorijas Sužos izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.
Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv .

Lēmums Nr.5192 – Lejupielādēt
Saistošie noteikumi Nr.253 – Lejupielādēt
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi – Lejupielādēt
Teritorijas funkcionālais zonējums – karte – Lejupielādēt
Teritorijas pašreizējā izmantošana – karte – Lejupielādēt
Stāvu skaita plāns –  Lejupielādēt
Ielu šķērsprofili 4 faili :

Paskaidrojuma raksts – Lejupielādēt
Pielikumi izpētes – Lejupielādēt
Pārskats un publiskās apspriešanas noslēguma sanāksmes protokols – Lejupielādēt
Vides pārskats –  Lejupielādēt

 

Spēkā esošais lokālplānojums apskatāms šeit

0 Patīk
1714 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts