Detālplānojums tiek izstrādāts, pamatojoties uz Rīgas domes 27.02.2007. lēmumu Nr. 2132 „Par Piejūras maģistrāles un Ziemeļu šķērsojuma krustojumam piegulošās teritorijas detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu, kā arī sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu”.

Detālplānojuma mērķis – veicināt Piejūras maģistrāles un Ziemeļu šķērsojuma krustojumam piegulošo teritoriju attīstību.

Atbildīgā amatpersona Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānu nodaļas vadītājs.

Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas pirmais posms noteikts četras nedēļas no 05.10.2007. līdz 02.11.2007. Materiāli par plānojumu apskatāmi Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4 un Kurzemes rajona izpilddirekcijā Dzirciema ielā 24. Informācija par detālplānojumu ir pieejama internetā: https://www.rdpad.lv. Tālrunis uzziņām: 7037929, 7860302.

Aptaujas anketas pieprasīt un aizpildītas iesniegt Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā vai SIA „Metrum”, Vienības gatvē 87, Rīgā, LV-1004. Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz minētajam termiņam sūtīt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās, 14.00-18.00. Saistībā ar detālplānojumu tiks pieņemti tikai rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kuri iesniegti līdz šī gada 2.novembrim.

Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

Aptaujas lapa

det_ziemelu_koridors.jpg- 16.18 KB

0 Patīk
1012 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts