Turpinās metu konkurss par Latviešu strēlnieku laukuma plānojuma un telpiskās struktūras nostiprināšanu un pilnveidošanu 

Šā gada 28.septembrī Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments izsludinājis konkursu par priekšlikumiem Latviešu strēlnieku laukuma pilnveidošanai un labiekārtošanai. Pretendenti savus piedāvājumus varēs iesniegt līdz 26. novembrim plkst. 11.00.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aicina Latvijas un ārvalstu arhitektus sniegt savu ieguldījumu un aktīvi piedalīties Vecrīgas centrālās daļas pilnveidošanā.

Konkursa mērķis ir iegūt metus, kas piedāvā pilsētbūvniecisko risinājumu teritorijai starp Rātslaukumu un 11. novembra krastmalu. Galvenās konkursa prasības nosaka, ka jaunu apbūvi var paredzēt starp Latviešu strēlnieku laukumu un Rātslaukumu, lai nostiprinātu un pilnveidotu laukumu plānojuma un telpisko struktūru. Jaunbūves virszemes stāvi izmantojami kultūras funkcijai un laukuma funkcionālajai dažādošanai, kā palīgizmantošanas kultūras objektiem ir jāparedz nelielu kafejnīcu, veikaliņu u.tml. izvietošana. Savukārt Latviešu strēlnieku laukumam piegulošo apbūvi – Latvijas Okupācijas muzeja ēku un Rīgas Tehniskās universitātes galveno ēku, paredzēts saglabāt, turklāt plānots veidot Latvijas Okupācijas muzeja ēkas paplašināšanu virs esošajām muzeja pagraba telpām līdz Grēcinieku ielai saskaņā ar Gunāra Birkerta izstrādāto priekšlikumu. Konkursa dalībniekiem ir jāveic pašreizējās un perspektīvā paredzamās transporta kustības analīze un jāizstrādā perspektīvo satiksmes attīstības shēmu. Sabiedriskā transporta kustības organizācija plānojama, lai nodrošinātu teritorijai labu pieejamību un apkalpi. Esošo, vidi degradējošo sabiedriskā transporta pieturvietu nepieciešams likvidēt, pārceļot to uz citu piemērotu vietu laukuma tuvumā, zem laukuma jāparedz pazemes autostāvvietas izbūve, jārisina gājēju kustība saiknē ar Daugavas krastu un citi telpiskās attīstības, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas, transporta un publiskās ārtelpas attīstības jautājumi.

Galvenie kritēriji, pēc kuriem tiks vērtēti konkursam iesniegtie meti, ir apbūves ieceres telpiskā risinājuma starp Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Okupācijas muzeja ēku arhitektoniskais risinājums un novatoriskais  aspekts, integrācija konkrētajā pilsētvidē un tā atbilstība Vecrīgas apbūves kontekstam, kā arī autotransporta kustības, gājēju un velosipēdistu plūsmu koncepcija līdzās teritorijas labiekārtošanai un apzaļumošanai.

Konkursa godalgu kopējais fonds ir 37  000  latu, paredzot pirmajai vietai – 16 000 latu, otrajai – 11 000 latu, trešajai – 7 000 latu un veicināšanas balva – 3 000 latu.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties un saņemt Rīgā, Amatu ielā 4,  414. telpā, tālrunis informācijai 67012879.

Latviešu strēlnieku laukums un to veidojošā apbūve atrodas Vecrīgas plānojuma fokusa punktā. Tā ir vieta, kas tieši saskaras ar pilsētas sirdi – Rīgas Rātslaukumu.

Konkursa teritorijā 20.gadsimta laikā vairākkārt ir uzsākti radikāli pārveides darbi, katru reizi minimāli respektējot iepriekšējos projektus. Rezultātā Latviešu strēlnieku laukumu veido 19.gadsimta apbūve, t.s. Staļina laikmeta Rīgas Tehniskās universitātes ēka un internacionālā modernisma ietekmētā Latvijas Okupācijas muzeja ēka.

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 14.06.2007. izsludinātais metu (ideju) konkurss “Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāls”, šis metu konkurss un tiem sekojošais detālplānojums ir jauns izaicinājums iekļaut konkursa teritoriju Vecrīgas telpiski kompozicionālajā un funkcionālajā struktūrā, lai sasniegtu tās galīgo formu: atrisinot telpisko konfliktu starp viduslaiku un Otrā pasaules kara rezultātā izveidotajām apbūves struktūrām; nostiprinot kultūras, tūrisma un jauniešu piesaistes funkcijas Vecrīgā; paredzot sabiedrības interešu ievērošanu publiskās ārtelpas nodrošinājumā un kvalitātē.

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr.7012916, 7037924
marija.abeltina@riga.lv
dace.kirke@riga.lv

0 Patīk
1268 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts