PAPILDINĀTS: Paziņojums par Rīgas Tehniskās universitātes kompleksa Ķīpsalā lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

INFORMĀCIJA PAPILDINĀTA 6.10.2020.

2020. gada 19. jūnijā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 423 “Par Rīgas Tehniskās universitātes kompleksa Ķīpsalā lokālplānojuma kā Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk – RTU) kompleksa teritorijas optimālai attīstībai Ķīpsalā atbilstoši Rīgas stratēģiskajām interesēm un Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības statusam.

20. gs. 70tajos gados tika nolemts Ķīpsalā būvēt toreizējā Rīgas Politehniskā institūta studentu pilsētiņu. Sākotnēji bija paredzēts, ka tā aizņems visu salas platību. Taču nepietiekamā finansējuma dēļ celtniecības darbi ritēja ļoti lēni. Mācību korpusi un dienesta viesnīcas tikai izvietotas iepriekš neapdzīvotajā salas daļā. Gadu gaitā turpmākie Ķīpsalas attīstības plāni netika īstenoti.
Tomēr pēdējos 20 gadus RTU mērķtiecīgi virzās uz vienota teritoriālā studiju kompleksa izveidi Ķīpsalā, tādēļ izveidots Infrastruktūras attīstības plāns 2017.–2022.gadam. Tas paredz, ka viens no RTU ilgtermiņa stratēģiskiem uzdevumiem ir vienotas RTU studentu pilsētiņas izveide Ķīpsalā un tās tiešā tuvumā, reprezentējot šo kompleksu kā būtisku Rīgas pilsētvides zīmola sastāvdaļu un izveidojot Baltijas reģionā modernāko inženierzinātņu studiju centru. Studentu pilsētiņā plānots izvietot fakultātes, zinātniskos institūtus, zinātnisko bibliotēku, dienesta viesnīcas, sporta un atpūtas infrastruktūru.

Lai sasniegtu RTU stratēģijā noteiktos mērķus, nepieciešams veikt izmaiņas spēkā esošajā Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumā, precizējot apbūves tehniskos rādītājus, t.sk. palielinot apbūves intensitāti.

Lokālplānojuma uzdevums ir veidot jaunu Ķīpsalas dienvidu daļas pilsētbūvniecisko tēlu, respektējot Vecrīgas panorāmas uztveres zonas un skatu punktus, kā arī Ķīpsalas vēsturiskās apbūves klātesamību, vienlaikus attīstot publisko ārtelpu un veicinot ūdens un krastmalu izmantošanu rekreācijai un nodrošinot Zunda kanāla ūdens un krastmalas pieejamību.
Lokālplānojumā paredzēts pārskatīt esošos transporta infrastruktūras un satiksmes organizācijas risinājumus t.sk. izstrādāt perspektīvā sabiedriskā transporta infrastruktūras nodrošinājuma risinājumus un nodrošināt nepieciešamos papildinājumus un uzlabojumus transporta infrastruktūras attīstībā, nepieciešamības gadījumā veicot ielu sarkano līniju korekciju.

Lokālplānojuma ierosinātājs – Rīgas Tehniskā universitāte

Lēmums

Darba uzdevums

Lokālplānojuma robeža

Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA “Metrum”

1 Patīk
400 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts