Pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 08.02.2006. lēmumu Nr.81 Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir uzsācis Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma – automaģistrāles no Vidzemes šosejas līdz Vairoga ielai (Brīvības ielas dublieris) ietekmes uz vidi novērtējumu, kā arī nodod minēto būvniecības ieceri publiskai apspriešanai. Ietekmes uz vidi novērtējuma mērķis ir izvērtēt jauna ievada Rīgā izbūves iespējas.

Informatīvie materiāli apskatāmi Rīgā, Rātslaukumā 1, Rātsnama 3.stāva vestibilā laikā no 20.02.2006. līdz 20.03.2006. darba dienās no plkst. 9.00 – 17.00. Rakstiski priekšlikumi un apspriešanas anketas iesniedzamas minētajā laika posmā Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojā, Rūpniecības ielā 25, Rīgā, LV 1045, (tālr. 7321173) un Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā (ieeja no Amatu ielas) (tālr.7012856, 7105655).

Rīgas teritorijas plānojums 2006.-2018. gadam (.pdf)
Rīgas ziemeļu transporta koridora 1. posma automaģistrāles no vidzemes šosejas līdz vairoga ielai (Brīvības ielas dublieris) būvniecības iecere (.pdf)
Zemesgabalu piederības shēma (.jpg)

Apspriešanas sēde notika š.g.15.martā pulkst.16.00 Rātsnama Prezidija zālē, 1.stāvā, Rīgā, Rātslaukumā 1.

0 Patīk
1019 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts