Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedriskā apspriešana SIA “KRONOSPAN Riga” darbības modernizācijas un paplašināšanas Rīgā, Daugavgrīvas ielā norisinās neklātienes formā (attālināti) no 2020. gada 25. maija līdz 29. maijam

Sabiedriskās apspriešanas videoprezentācija pieejama norādītajā saitē:
https://www.youtube.com/watch?v=kminBGtmHyM

Bez AS “VentEko” rakstiskas atļaujas ir aizliegta publicētā materiāla kopēšana, pārpublicēšana un izplatīšana Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norises laikā no 2020.gada 25. maija līdz 29. maija jautājumus par paredzēto darbību var sūtīt uz e-pasta adresi: venteko@venteko.com

Atbildes uz saņemtajiem jautājumiem tiks nosūtītas uz iesūtītāja e-pasta adresi līdz 2020. gada 30. maija plkst. 12:00. Sabiedriskā apspriešana tiek protokolēta un piecu darbadienu laika pēc sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols tiks nosūtīts Vides pārraudzības valsts birojam, Rīgas domei un ievietots tīmekļa vietnē www.venteko.com

Ikvienam sanāksmes dalībniekam ir tiesības septiņu dienu laikā pēc sabiedriskās apspriešanas sanāksmes dienas iesniegt ierosinātājam un Vides pārraudzības valsts birojam pievienošanai protokolam atsevišķu viedokli par protokolā atspoguļoto informāciju par sabiedriskās apspriešanas sanāksmi

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz 2020. gada 12. jūnijam

0 Patīk
155 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts