Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 06.07.2010. lēmumu Nr.1649 „Par teritorijas starp Juglas ielu un Mazo Juglas ielu detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Detālplānojuma teritorijā ietverti zemesgabali ar kadastra Nr.0100 123 2183, Nr.0100 123 0126,  Nr.0100 123 0125 un Juglas ielas daļa – zemes gabalu ar kadastra Nr.0100 122 0009,  Nr.0100 122 0292 daļas.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānošanas nodaļas vadītājs. Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst.18:00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816.

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam ar grozījumiem grafiskai daļai un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (Rīgas domes 20.12.2005. saistošajos noteikumos Nr.34 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”), detālplānojuma teritorija atrodas jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju  teritorijā (J) un ielu teritorijā (I). Rīgas teritorijas plānojums un apbūves noteikumi elektroniski pieejami www.rdpad.lv.

Detālplānojuma izstrādātājs – „Iotti + Pavarani architetti associati”.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei no 30.07.2010. līdz 13.08.2010. var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 (adresētus Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei), tālrunis 67105800.

Detālplānojuma robeža
Rīgas domes lēmums
Darba uzdevums

0 Patīk
1394 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts