Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 06.07.2010. lēmumu Nr.1650 „Par teritorijas pie Juglas ielas, Ūdeļu ielas un Mazās Juglas ielas detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Detālplānojuma teritorijā ietverti zemesgabali ar kadastra Nr.0100 123 2181, Nr.0100 123 2180, Nr.0100 123 2182 un Juglas, Ūdeļu, Mazās Juglas ielu daļas.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānošanas nodaļas vadītājs. Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst.18:00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816.

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam ar grozījumiem grafiskai daļai un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (Rīgas domes 20.12.2005. saistošajos noteikumos Nr.34 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”), detālplānojuma teritorija atrodas jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā (J), tehniskās apbūves teritorijā (T), jauktas apbūves teritorijā ar apstādījumiem (AJ) un ielu teritorijā (I). Rīgas teritorijas plānojums un apbūves noteikumi elektroniski pieejami www.rdpad.lv.

Detālplānojuma izstrādātājs – „Iotti + Pavarani architetti associati”. Detālplānojuma pasūtītājs – Rīgas domes Īpašuma departaments, R.Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050, kontaktpersona Īpašuma departamenta Zemju pārvaldes priekšnieka vietniece zemes plānošanas jautājumos, tālr. 67026190, e-pasts Ruta.Dobicina@riga.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei no 30.07.2010. līdz 13.08.2010. var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 (adresētus Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei), tālrunis 67105800.

Detālplānojuma robeža
Rīgas domes lēmums
Darba uzdevums

 

0 Patīk
1468 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts