Detālplānojuma 1.redakcija sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Rīgas domes 06.07.2010. lēmumu Nr.1654 „Par teritorijas starp Pulkveža Brieža, Sporta, Skanstes un Hanzas ielām detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA „Grupa93”, Kr.Barona iela 3-4, Rīgā, tālrunis 67217043.

Detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts 4 nedēļas – no 21.07.2010. līdz 18.08.2010.

Detālplānojuma 1.redakcija līdz 18.08.2010. apskatāma Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21, detālplānojuma izstrādes teritorijā, kā arī internetā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks 27.jūlijā plkst.18.30 (sapulcē piedalīsies arī apbūves koncepcijas autori arhitektu biroja „Schallers architekten” pārstāvji) un 11.augustā plkst. 17.00 Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst. 18:00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816.

Rakstiski priekšlikumi līdz 18.08.2010. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei). Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi, Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālrunis, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs, tālrunis.

 

Atsauksmju anketa
Sabiedriskās apspriesanas materiāli
Detālplānojuma 1.redakcijas paskaidrojuma raksts
Detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Pārskats par saņemtajiem priekšlikumiem, uzsākot detālplānojuma izstrādi

Kartogrāfiskais materiāls:
Teritorijas esošā izmantošana
Teritorijas plānotā izmantošana
Apbūves stāvu skaita plāns
Priekšlikums zemes vienību robežu pārkārtošanai
Sarkano līniju plāns
Škērsprofili
Satiksmes organizācija – 2014.gada situācija
Satiksmes organizācija – 2033.gada situācija
Apbūves priekšlikums

Rīgas attīstības plāns 2006. -2018.gadam ar grozījumiem
06.07.2010. Rīgas domes lēmums par DP 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
28.08.2008. Rīgas domes lēmums par DP izstrādes uzsākšanu
Darba uzdevums

 

0 Patīk
1347 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts