Paziņojums par teritorijas starp Ķīšezera ielu, Rusova ielu, Ungura ielu un Talejas ielu lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 15.11.2017. lēmumu Nr.533 “Par teritorijas starp Ķīšezera ielu, Rusova ielu, Ungura ielu un Talejas ielu lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādātājs:
SIA “METRUM”, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 28345638.

Lokālplānojuma pasūtītājs:
SIA “Ķīšezera centrs”, Meistaru ielā 10, Rīgā, LV-1050, tālrunis 26668200.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 04.12.2017. līdz 02.01.2018.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 14.12.2017. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem līdz 02.01.2018. var iepazīties:
– Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
– interneta portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_8014;
– klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67012847.

Rakstiski priekšlikumi līdz 02.01.2018. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Viedokli un priekšlikumus līdz 02.01.2018. var izteikt arī elektroniski portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_8014.

0 Patīk
1589 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts