Paziņojums par zemesgabala Balasta dambī 7  (kadastra apzīmējums 01000622001) lokālplānojuma apstiprināšanu

15.11.2017. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.531 „Par zemesgabala Balasta dambī 7 (kadastra apzīmējums 01000622001) lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 15.11.2017. saistošie noteikumi Nr.13 “Zemesgabala Balasta dambī 7 (kadastra apzīmējums 01000622001) izmantošanas uz apbūves saistošajiem noteikumi”.

Lokālplānojums īstenojams no 29.01.2018.

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un  interneta portālā www.geolatvija.lv.

 

Lēmums Nr.531 – Lejupielādēt

Saistošie noteikumi Nr.13 – Lejupielādēt

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi – Lejupielādēt

Teritorijas funkcionālais zonējums – karte – Lejupielādēt

Teritorijas pašreizējā izmantošana – karte – Lejupielādēt

Ielas šķērsprofils, Teritorijas šķērsgriezums – karte – Lejupielādēt

Paskaidrojuma raksts – Lejupielādēt

Pielikumi – Lejupielādēt

Pārskats par lokālplānojuma izstrādi – Lejupielādēt

Atzinumi un priekšlikumi – Lejupielādēt

Publiskās apspriešanas noslēguma sanāksmes protokols – Lejupielādēt

 

0 Patīk
1190 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts