Uzsākts transporta infrastruktūras modelēšanas projekts

Rīgas pilsētas pašvaldība iesaistīsies starpvalstu projektā “Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās un ikdienas pārvietošanās Baltijas jūras reģiona pilsētās (SUMBA)”, kura mērķis ir noteikt efektīvu transporta modelēšanas sistēmu, kas uzlabotu pārvietošanos priekšpilsētu un pilsētas robežās ilgtspējīgā un multimodālā veidā, izstrādājot katrā no partnervalstu pilsētām atbilstošu transporta modelēšanas pieeju.

Projekta mērķis Rīgas pilsētas pašvaldībā ir aktualizēt Rīgas pilsētas pašvaldības rīcībā esošo transporta modeli, kas pilnībā ietvertu visas līdz šim veiktās izpētes un apkopotos datus no esošajiem modeļiem, kā arī citus pieejamos datus, piemēram, ielu, ceļu infrastruktūras datus, satiksmes datus un informāciju par nekustamo īpašumu izmantošanas veidu.

Veicamo darbu kopuma noteikšanai ir nepieciešama transporta plūsmu modelēšana, izmantojot Rīgas pašvaldības rīcībā esošo Transporta simulācijas modeli EMME, kas šī projekta ietvaros tiks papildināts, sasniedzot vairākus mērķus: stāvparku sistēmas pakāpeniska attīstība, vairāklīmeņu publiskas pieejamības stāvvietu izveide un to izbūves veicināšana kā privātu iniciatīvu, alternatīvo transportlīdzekļu – sabiedriskā transporta un velotransporta prioritātes noteikšana, publiskās ārtelpas uzlabojumi. Projekta ietvaros izstrādātā būvprogramma un komplekss darbu plāns nodrošinās pakāpenisku iepriekš minēto aktivitāšu ieviešanu Rīgas pilsētā.

Projekta īstenošanā ir iesaistīti divpadsmit partneri – Hamburgas pilsētas apkaimes Altonas pašvaldība (Vācija), Vācijas aviācijas un kosmosa centrs, Baltijas vides forums Igaunijā, Tallinas pilsētas pašvaldība (Igaunija), Harju apgabala pašvaldība (Igaunija), Tartu pilsētas pašvaldība (Igaunija), Rīgas pilsētas pašvaldība, Baltijas vides forums Latvijā, Vaxjo pilsētas pašvaldība (Zviedrija), Šauļu pilsētas pašvaldība (Lietuva), Olštinas pilsētas pašvaldība (Polija), NVO Zeme un cilvēki (Polija).

Šī gada novembrī Hamburgā notika projekta uzsākšanas sanāksme, lai veiksmīgi sāktu projektu transporta infrastruktūras modelēšanā. Partneru tikšanās laikā tika apskatīta Hamburgas sabiedriskā transporta stacija, kopējā sabiedriskā sliežu transporta kontroles stacija un elektriskā trolejbusu uzlādes stacija. Savukārt programmas Interreg BSR (Interreg Baltic Sea Region) pārstāvis prezentēja programmas nosacījumus un projekta ietvaros sasniedzamos rezultātus.

Fancy Gallery Error:
No gallery with the ID 2 was found or you have not created albums for it yet.

0 Patīk
2343 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts