Paziņojums par zemesgabalu Patversmes ielā 18 un Duntes ielā bez numura lokālplānojuma apstiprināšanu

15.11.2017. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.532 “Par zemesgabalu Patversmes ielā 18 un Duntes ielā bez numura lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 15.11.2017. saistošie noteikumi Nr.14 “Zemesgabalu Patversmes ielā 18 un Duntes ielā bez numura izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv .

 

Lēmums Nr.532 – Lejupielādēt

Saistošie noteikumi Nr.14 – Lejupielādēt

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi – Lejupielādēt

Teritorijas funkcionālais zonējums – karte – Lejupielādēt

Teritorijas esošā izmantošana – karte – Lejupielādēt

Satiksmes organizācija – karte – Lejupielādēt

Izpētes teritorijas funkcionālais zonējums – karte – Lejupielādēt

Paskaidrojuma raksts – Lejupielādēt

Valsts kultūras pieminekļu uzskaites komisijas lēmums – Lejupielādēt

Esošās apbūves izpēte – Lejupielādēt

Duntes ielas ainavas izvērtējums – Lejupielādēt

Publiskās apspriešanas pārskats – Lejupielādēt

 

Spēkā esošais lokālplānojums apskatāms šeit

0 Patīk
2116 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts