Paziņojums par Zaķusalas ziemeļu daļas teritorijas lokālplānojuma apstiprināšanu

15.11.2017. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.530 „ Zaķusalas ziemeļu daļas teritorijas lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 15.11.2017. saistošie noteikumi Nr.12 “Zaķusalas ziemeļu daļas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Lokālplānojums īstenojams no 01.02.2018.

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un  interneta portālā www.geolatvija.lv.

 

Lēmums Nr.530 – Lejupielādēt

Saistošie noteikumi Nr.12 – Lejupielādēt

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi – Lejupielādēt

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 1.pielikums – Lejupielādēt

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2.pielikums – Lejupielādēt

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3.pielikums – Lejupielādēt

Teritorijas funkcionālais zonējums – karte – Lejupielādēt

Teritorijas esošā izmantošana – karte – Lejupielādēt

Esošie teritorijas izmantošanas aprobežojumi – karte – Lejupielādēt

Sarkano līniju plāns un piekļuves risinājumi – karte – Lejupielādēt

Satiksmes organizācijas risinājums MBC īstenošanai atbilstoši vēsturiskajam projektam – karte – Lejupielādēt

Šķērsprofili – Lejupielādēt

Apbūves koncepcija. 1.attīstības scenārijs – Lejupielādēt

Apbūves koncepcija. 2.attīstības scenārijs – Lejupielādēt

Apbūves koncepcija. 3.attīstības scenārijs – Lejupielādēt

Zemes īpašumu izmaiņu priekšlikums – Lejupielādēt

Paskaidrojuma raksts – Lejupielādēt

Pielikumi:

1.1.pielikums. Arhīva materiālu (vēsturiskās kartes) apkopojums – Lejupielādēt

1.2.pielikums. Vēsturiskā projekta materiālu izvērtējums – Lejupielādēt

2.pielikums. Lokālplānojuma teritorijā iekļauto nekustamo īpašumu pārskats – Lejupielādēt

3.1.pielikums. Sugu un biotopu izpēte – Lejupielādēt

3.1.pielikums. Sugu un biotopu izpēte. Pielikums – Lejupielādēt

3.2.pielikums. Insolācijas aprēķins – septembris – Lejupielādēt

3.2.pielikums. Insolācijas aprēķins – marts – Lejupielādēt

4.pielikums. Transporta plūsmu izpēte – Lejupielādēt

5.pielikums. Apstādījumu un publiskās ārtelpas attīstības koncepcija – Lejupielādēt

6.pielikums. Sociālās infrastruktūras novērtējums – Lejupielādēt

7.1.pielikums. Vietas konteksta vērtējums – Lejupielādēt

7.2.pielikums. Apbūves koncepcija. Vizualizācijas. 1.attīstības scenārijs – Lejupielādēt

7.2.pielikums. Apbūves koncepcija. Vizualizācijas. 2.attīstības scenārijs – Lejupielādēt

7.2.pielikums. Apbūves koncepcija. Vizualizācijas. 3.attīstības scenārijs – Lejupielādēt

7.3.pielikums. Biznesa plāns – Lejupielādēt

8.1.pielikums. Vizuālās ietekmes novērtējums –  Apbūves izvietojums atbilstoši vēsturiskajam projektam – Lejupielādēt

8.2.pielikums. Vizuālās ietekmes novērtējums –  Apbūves izvietojums ņemot vērā esošās nekustamo īpašumu robežas – Lejupielādēt

9.pielikums. Esošo ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa novērtējums. Pielikums – Lejupielādēt

Ziņojums par publisko apspriešanu – Lejupielādēt

Publiskās apspriešanas noslēguma sanāksmes protokols, priekšlikumi, institūciju atzinumi – Lejupielādēt

 

Arhīvs:

Paziņojums par Zaķusalas ziemeļu daļas teritorijas lokālplānojuma redakcijas publiskajās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi
Paziņojums par Zaķusalas ziemeļu daļas teritorijas lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai
Uzsākta lokālplānojuma izstrāde Zaķusalas ziemeļu daļas teritorijai
0 Patīk
2757 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts