Paziņojums par zemesgabala Baldones ielā 7 lokālplānojuma izstrādes pārtraukšanu

15.07.2020. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.594 Par Rīgas domes 11.07.2018. lēmuma Nr.1417 “Par zemesgabala Baldones ielā 7 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu”.

Ņemot vērā sabiedrības negatīvo attieksmi pret lokālplānojuma risinājumiem, lokālplānojuma ierosinātājs SIA “Centrālais tenisa klubs” nolēma pārtraukt lokālplānojuma izstrādi.

Lēmums

0 Patīk
278 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts