Paziņojums par zemesgabalu Remtes ielā 21, Remtes ielā 19A un  Kārļa Ulmaņa gatvē b/n lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

15.07.2020. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.576 Par zemesgabalu Remtes ielā 21, Remtes ielā 19A un Kārļa Ulmaņa gatvē b/n lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma mērķis ir Rīgas teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamība, lai radītu priekšnoteikumus ilgtspējīgai teritorijas izmantošanai tirdzniecības un pakalpojumu objekta attīstībai, atbilstošas infrastruktūras izveidei un teritorijas labiekārtojumam.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”.

Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA “Grupa93”.

Lēmums
Darba uzdevums
Lokālplānojuma robeža
0 Patīk
307 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts