Detālplānojums tiek izstrādāts, pamatojoties uz Rīgas domes 10.04.2007. lēmumu Nr.2245 „Par zemesgabala „Cakaru māja” Kleistos (kadastra Nr.01001042082) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu, kā arī sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu”.

Detālplānojuma mērķis – veicināt Piejūras maģistrāles un Ziemeļu šķērsojuma krustojumam pieguļošo teritoriju attīstību. Atbildīgā amatpersona Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānu nodaļas vadītājs.

Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas pirmais posms noteikts 2 nedēļas no 29.08.2007. līdz 12.09.2007. Materiāli par plānojumu apskatāmi Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4 un Kurzemes rajona izpilddirekcijā Dzirciema ielā 24. Informācija par detālplānojumu ir pieejama internetā: https://www.rdpad.lv .

Tālrunis uzziņām: 7012856; 7860322.

Aptaujas anketas pieprasīt un aizpildītas iesniegt Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā vai SIA „Metrum”, Vienības gatvē 87, Rīga LV-1004. Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz minētajam termiņam sūtīt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050. Saistībā ar detālplānojumu tiks pieņemti un izskatīti tikai rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kuri iesniegti līdz šī gada 12.septembrim”.

Aptaujas lapa

Situācijas plāns

0 Patīk
1186 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts