Izsludinātajā metu konkursā ir saņemti 17 piedāvājumi

Līdz 3.septembrim, potenciālie pretendenti varēja iesniegt piedāvājumus „Jaunā Rīgas centra Torņakalnā, Rīgas domes un Valsts administratīvā kompleksa pilsētbūvnieciskā vīzija” metu konkursam.

Savus piedāvājumus ir iesnieguši 17 pretendenti. Visus saņemtos darbus šobrīd izvērtē žūrijas komisija, kura 17.septembrī paziņos konkursa uzvarētājus. Pirmās vietas ieguvējs saņems godalgu 35 000 Ls apmērā.

„Ar Jaunā Rīgas centra projekta palīdzību Rīgas dome vēlas iegūt ne tikai modernu administratīvo kompleksu, bet arī attīstīt Torņakalna teritoriju kopumā, izveidojot jaunas dzīvojamās platības un visiem Rīgas iedzīvotājiem pieejamu publisko telpu ar atpūtas zonām”, uzsākoties konkursam atzīmēja Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktors Pēteris Strancis.

Konkursam iesniegto piedāvājumu vērtējumu veic žūrijas komisija, kuras priekšsēdētājs ir Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks, bet vietnieks – Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors J.Dripe. Žūrijas sastāvā ir Pilsētas attīstības departamenta direktors P.Strancis, Kolumbijas Universitātes profesors S.Grava, Latvijas Arhitektu savienības priekšsēdētājs S.Ņikiforovs, Kopenhāgenas pilsētas galvenais arhitekts J.Kristiansens, Tallinas pilsētas domes Pilsētas plānošanas departamenta direktors E.Mands, Viļņas pilsētas Pilsētbūvniecības departamenta direktors L.Naujokaitis, VAS „Latvijas Dzelzceļš” Projektu vadības daļas vadītāja A.Poča, VAS „Valsts nekustāmie īpašumi valdes priekšsēdētājs M.Kaijaks un juridiskais direktors A.Dobrājs, kā arī citi komisijas locekļi.

Konkursa mērķis – radīt priekšnoteikumus optimālai konkursa teritorijas attīstībai Torņakalnā, iegūstot 21.gadsimta Jaunā Rīgas centra pilsētbūvniecisko un Rīgas domes un valsts institūciju administratīvā kompleksa arhitektonisko metu. Konkursa rezultātā iegūtais mets kļūs par pamatu detālplānojuma un Jaunā Rīgas centra Torņakalnā būvprogrammas izstrādei. Konkursa teritorijas kopējā platība ir 457 151 m².

Konkursa teritorijā jāparedz Jaunā Rīgas centra izveide, kurā iekļaujams: Rīgas domes administratīvais komplekss, kurā plānots izvietot 2300 darbiniekus, Valsts institūcijām piemērots administratīvo ēku komplekss (izbūvējamās telpu platības Latvijas televīzijai, Finanšu ministrijai, Valsts proves uzraudzības inspekcijai, Valsts kasei, Kultūras ministrijai; plānota arī citu ministriju un valsts iestāžu izvietošanas iespēja teritorijā), publiskās autonovietnes, satiksmes mezgls, jaunā dzelzceļa stacija „Torņakalns”, saglabājamie dzelzceļa sliežu ceļi uz Dzelzceļa vēstures muzeju, perspektīvais ielu tīkls, papildus izmantošana, kas nodrošina vienmērīgu konkursa teritorijas izmantošanu diennakts garumā (piemēram, kafejnīca, viesnīca, konferenču centrs u.tml.), dzīvojamā funkcija līdz 30% no kopējās konkursa teritorijā paredzētās stāvu platības, laba un ērta gājēju sasaiste ar plānoto Rīgas autoostu Vienības gatvē, velonovietņu izvietošanu pie sabiedriski nozīmīgām iestādēm, publiski pieejamas un labiekārtotas Mārupītes krastmalas, publiski pieejams skvērs vai laukums ar apstādījumiem.

Vēsturiski izveidojusies situācija, ka Rīgas domes departamenti un citas struktūrvienības ir izvietotas dažādās Rīgas pilsētas vietās. Lai paaugstinātu pašvaldības darbības efektivitāti un samazinātu izmaksas, kas tieši (transporta izmaksas, telefona sarunu izmaksas u.tml.) un netieši (darbinieku ceļā pavadītais laiks, apgrūtināta komunikācija starp darbiniekiem, informācijas plūsma starp departamentiem u.tml.) rodas departamentu dažādo atrašanās vietu rezultātā ir pieņemts lēmums apvienot Rīgas domes administrāciju vienā ēkā. Jauno Rīgas domes administratīvo ēku plānots celt ārpus Rīgas centra, veicinot infrastruktūras izveidi neapgūtās teritorijās.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam Jaunā Rīgas centra, Rīgas domes un valsts administratīvā kompleksa izveidošanai noteiktā teritorijas izmantošana ir publiskās apbūves, centru apbūves, tehniskās apbūves un apstādījumu un dabas teritorija. Rīgas domes administratīvā kompleksa realizāciju plānots pabeigt līdz 2013.gadam.

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību nodaļa
tālr. 7012916, 9231856
marija.abeltina@riga.lv
dace.kirke@riga.lv

0 Patīk
966 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts