Paziņojums par zemesgabala Ēvalda Valtera ielā 44 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu

11.07.2018. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1421 “Par zemesgabala Ēvalda Valtera ielā 44 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma mērķis ir radīt priekšnoteikumus uzņēmējdarbības nodrošināšanai, kas paredz publiska un komerciāla rakstura apbūvi lokālplānojuma teritorijā.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “Domisol Estate”.
Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA “Metrum”.

 Lēmums 
 Darba uzdevums
Lokālplānojuma robeža

 

0 Patīk
1165 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts