Paziņojums par teritorijas starp Kaivas ielu, Augusta Deglavas ielu, Ēvalda Valtera un Dzelzavas ielu lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu

11.07.2018. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1422 “Par teritorijas starp Kaivas ielu, Augusta Deglavas ielu, Ēvalda Valtera un Dzelzavas ielu lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma mērķis ir radīt priekšnoteikumus uzņēmējdarbības nodrošināšanai, kas paredz lokālplānojuma teritorijā attīstīt biroju un tirdzniecības centra apbūvi, nosakot atbilstošu infrastruktūru.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “Kaivas tirdzniecības centrs”.
Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA “PrX”.

 Lēmums 
 Darba uzdevums
Lokālplānojuma robeža

 

1 Patīk
1756 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts