Paziņojums par Eksportostas un tai piegulošās teritorijas lokālplānojuma apstiprināšanu

11.07.2018. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1418 “Par Eksportostas un tai piegulošās teritorijas lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 11.07.2018. saistošie noteikumi Nr.46 “Eksportostas un tai piegulošās teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv .

Lokālplānojuma īstenošana būs iespējama pēc Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.pantā noteikto darbību pabeigšanas.

 Lēmums Nr.1418
 Saistošie noteikumi Nr.46
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Teritorijas funkcionālais zonējums – karte
Teritorijas esošā izmantošana – karte
Ielas šķērsprofils
Paskaidrojuma raksts
Atzinumu un priekšlikumu izvērtējums
Protokols
Vides pārskats
Vides pārraudzības valsts biroja atzinums

 

Spēkā esošais lokālplānojums apskatāms šeit

0 Patīk
2586 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts