Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 17.02.2009. lēmumu Nr.4724 “Par zemesgabala Rātsupītes ielā bez numura (kadastra Nr. 0100 104 2003) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grafiskai daļai un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr.34), zemes gabals atrodas daļēji jauktas apbūves teritorijā un ielas sarkanajās līnijās.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt meža zemju transformāciju un precizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus detālplānojuma teritorijā.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānu nodaļas vadītājs. Pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst. 18:00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816.

Detālplānojuma izstrādātājs – SIA „Delta kompānija”, adrese: Senču ielā 6, Rīgā, LV-1012, tālr. 29252459.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš noteikts no 16.03.2009. līdz 30.03.2009. Rakstiskus priekšlikumus iepriekšminētajā laika posmā var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centra 1.stāvā Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, tālrunis 67105800, iesniegumā norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un pastāvīgo adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi reģistrācijas numuru. Ja iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā.

Tiks izskatīti tikai rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz 30.03.2009.

Rīgas domes lēmums

Darba uzdevums

Detālplānojuma teritorijas robeža

0 Patīk
1249 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts