Detālplānojuma izstrāde uzsākta pamatojoties uz Rīgas domes 08.07.2008. lēmumu Nr. 3940 (prot. Nr. 104, 44.§) „Par zemesgabala Ropažu ielā 1 (kadastra numurs 01000860438) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Detālplānojuma teritorijā ietverts zemesgabals ar adresi Rīga, Ropažu iela 1 ar kadastra numuru 0100 086 0438.

Detālplānojuma uzdevums ir detalizēt Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018. gadam noteiktās plānotās (atļautās) izmantošanas prasības un izmantošanas aprobežojumus Jauktas apbūves teritorijā, kā arī paredzēt tām atbilstošu infrastruktūru.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānojumu nodaļas vadītājs. Pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, Rīgā, Amatu ielā 4, 5. stāvā. Informācija par detālplānojuma uzsākšanu ir pieejama internetā https://www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir noteikts 3 nedēļas – no 2008. gada 21. jūlija līdz 11. augustam. Rakstiskus priekšlikumus iepriekšminētajā laika posmā var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Pilsētas attīstības departamentam Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, Klientu apkalpošanas centrā, ierosinātājam – SIA „Dentava” (Rīgā, Cēsu ielā 31/9, LV-1012, tel.: 67224803, fakss: 67224804) vai projektētājam –  „SIA „Rīgers”, vienotais reģistrācijas numurs 50103075541 (Rīgā, Skolas ielā 21-203, LV-1010, tel./fakss: 67333235), norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un pastāvīgo adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi, reģistrācijas numuru. Tiks izskatīti tikai rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz š.g. 11. augustam

Darba uzdevums
Rīgas domes lēmums
Detālplānojuma teritorijas robeža

0 Patīk
1180 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts